n V-1 'g A 7- Aldeeiing Aanmerkingen E S L i S S I N G |up het verzoek wordt afwijzend beschikt, aangezien de jouw niet binnen een jaar na den dag, waarop de ver dunning is verleend, is aangevangen. Ila bespreking wordt in principe besloten in gevallen ■als de onderwerpelijke niet uit te betalen, tenzij ge- Iblelcen is dat de werkloozen onder overlegging van be wijsstukken inderdaad werk hebben gezocht. [Besloten wordt den Haad voor te stellen op het verzoek (afwijzend te beschikken in verband met de financieele (consequenties, welke daaruit zullen voortvloeien. pen voorschot ad f.l^°.-- wordt verleend. g gebrul "besluit ergurmim onhuis no .2697' at r 30 ingsloonl er [Boes-| worden ngen der rdt no^ in het 0wan- voorte- t enz. 0.-- te ing der egali- en. inzake 1 Ltaten LI gaarnl rkvoogdej echts Burge- rkvoogdi| 2d, dat gebaand •janneer echool- school t| iineente-B^ declaraties worden goedgekeurd. 7 tot ee~ - vast- tot 19 H^nnisgenomen l.-udj ,ijk wah 1/ d. V [Besloten wordt aan de Bed.Kerv.kerkvoogdij te vragen of; |sij bereid is goed te vinden, dat door de kinderen r.eike de o.l.school in de Kerkebuurt bezoeken, gebruik hordt gemaakt van het onderhavige pad. V a^ LP S /y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 570