NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN IQ. September 193 7 Tegenwoordig de Heeren mr.u.n.d Visser., jju.rgam.-5.ester -j.ü.de 3 ruim en xi.o .dasilieet houders.. Secretaris o u ».v .natenburg. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 1 1 t/m Uitgevoerd Afd. I: 4i Afd. II: Afd. III: T.vpTv.d

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 574