/fa Afdeeling Aanmerkingen toeüUic- ur-mon- is hi; Verzon ri-1 men. 1 Ln Vos wordt, met ingang van heden, voer aen duur van En week, ziekteverlof verleend of voor zooveel korter dn ziekte voortduurt svergaüe»sloten wordt aan net bestuur van ue naxiascnooi te ;esteld o®erzoeken een en ander toe te staan. .eel in oj aangevij ier schol nder desl lJj- y bond en Hgn den Directeur van Gemeentewerken wordt opgedragen ^fj langs flHeide begrootingen in één begrooting te verwerken. Haarbü zal echter de post "rioleering" dienen te ver- orut ove*allen. 1957, no| ge ver-■niet op het advies van douw- en «oningtoezicht nos.1G5, ezeld vaMc9, 105 en 1oó wordt besloten de bouwaanvragen nos.2/4?d, ezen. H/450 en 1/1404 in te willigen, ue bouwaanvrage no. \j> }/451 wordt aangehouden. l£ z

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 578