NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 14- September. Tegenwoordig de Heeren J. bisser burgemee ét er D.A*ae Bruijn en H, j Gagillewethouders Secretaris J.G.A.Batenaur.g Afwezig De Burgemeester, Accoord De Wethouders De Secretaris, 1.1.4.5 1132 t/m ig Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 580