NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 21 - VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 17 dept embex 193 7 Tegenwoordig de Heeren Mr W Visser bu.rKeiaeester J.A.de Bruijn en xi.o .Gtsille wetiioaders Secretaris d'ü•Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1 41> t/m1 1 D.p Uitgevoerd Afd. 1:4 Afd. Afd. III: Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 586