n //W/32 BESLISSING I Afdeeiing en No. Aanmerkingen Adressanten zal voor as laatste maal gelegenheid wor- cJi den gegeven tot de betreffende grondruiling te gera- ken en wel onder de voorwaarden vermeld in de brieven van D.eh Vf. dd. 24 November en 10 December 19p6. Indien vóór 2 februari a.s. geen bericht is ontvangen zal de4 ze aangelegenheid als definitief afgedaan worden be schouwd Kennisgenomen De gevraagde ontheffing wordt verleend onder ue voor- J waarden 0eadviseerd door den directeur van gemeente- Aan den Daad zal worden voorgesteld het bedrag aer vef- laging alsnog beschikbaar te stellen over net tjdvak a* s. 'der terugwerkende kracht, mitsdien over het tijdvak van 4-7 ft 1 April 19^4 tot 19 Maart 19j>5« ti

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 58