fing vandaan, ger J e ge- V xM. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkinaen eente Besloten wordt op dit verzoen niet in te gaan. ^chtsr ele am'o-Bal d3 ambtenaren weAe deze vergadering willen bij- stelien,Bonen een extra verlofdag worden toegekenu. s;ing op en of osten t Ilevr. Ban Mevr.Madlener zal een week gelegenneid worden ge- rgun- Beven alsnog bouwvergunning aan te vragen, bij nalatig- en. Bsiu zal tot slooping worden overgegaan. ü.Vos Bat college deelt net standpunt van den directeur van ruren cBsmsentewerken. rzoekt B ge zijnB I I x te Ban den naad zal een daartoe strekkend voorste- worden .in van 1 te sciien e plaat ger is de veil en weg >rom- in van I het verzoek wordt niet ingegaan op grond van de con- Wenties welke aan ue inwilliging van het verzoek laden verbonden zijn. ten bij^ïessant zal worden medegedeeld dat momenteel geen va- 4 wedero^nte betrekking bij ue gemeente is te vervullen. .verse ten >n ver-®sloten wordt aan den kaaa voor te stellen het in zijne ae buiIBg&dering van 24 Maart 19^7 beschikbaar gestelde cr< [5t van 6uGü.= in te trennen en thans besGhinoaar istellen een crediet van 10.200»== uuins overeen- tetig de op 14 bept.j.1. van Qen dir.v.gem»werken tëuomen nostenberekening. p den Minister van «aterstaat zal worden verzoent r19 te aeelen op welk bedrag van het Bijn in deze ^ten ivan worden gerenend. m n - j.lT .»V .r A r 1 ,-,r7 - «V f*-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 590