num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1 159 11 60 G.Roelants,Kon. laan 15, Soest DirGem.werken 1161 Ged.Staten 1162 1163 OirGem.werken verzoekt ten spoedigste verbetering van de neckeringhstraatJe uir.v.gen werken brengt Hieromtrent rapport uit bij schrijven da.14 pept, j.1. no.126 zendt onder dagteekening van 8-9-10 9; 17 September 1 957, no.62b, een vierta rapporten omtrent den chauffeur nrie Vos (Klachten omtrent de door hem te verrichten werkzaamheden enz.) verzoeken beriont en raad ten aanzien van een tot den minister van binn^lan sohe zaken gericht adres van G.H. Assink, voorheen hoofdagent van poli tie dezer gemeente inzake toepassing van art.48 der verordening gemeente politie. In de vergadering komen achtereenvol gens op uitnoodiging een 8-tal opge roepen sollicitanten naar de betrektdil van adjunct-commies ten kantore van den gemeente-ontvanger t.w. de heerenl Goedkoop te s-Gravenhage van Ame- rongen te ScherpenzeelVergcuw ta Aenswoude, hijzink te Amersfoort, Hoelen te Geldrop, i'rens te Ommen, Verheul te Papendrecht, btevens te Sambeen. j biedt ter behandeling aan een verzoet, i om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 591