Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1 1 64 1 165 11 66 ,)e Voorzitter. Inspecteur van de Volksgezondheid (Volkshuisvesting te de .bilt. Bestuur hariaschodl te boest. geeit in overweging uen Kaad voor t<>| I stellen te besluiten overeenkomstig 56, lid 4 t.er ,1 oningwst te bepalen, de vastst Hing van en plan van uit-l breiding wordt voorbereid voor het d-clte der Molenstraat o.. gelegen schen den boesterengweg en Molenweg nerzijds en de in het docr GedeputeiJ btaten bij besluit ad. 23 hov.19^6, afd.no5o14/1820 goedgekeurde uitbnj dings lan geprojecteerde wegen nos.5 en 60 anderzijds, alsmede voor ae aar. weerszijden van dit weggedeelte der lenstra t o._gelegen gronden, zooal en en ander op een situatiet ;ekeciij in blauw is aangegeven. adviseert een raadsbesluit tot onbs-l woonbaarverklaring van perceel bchooj straat 15 uit te lokken. 'verzoekt beschikbaarstelling: van r.j bedrag groot ƒ.585,09 vcor net makel I van --en zolderruimte boven een der i| aanbouw zijnde lokalen aan ae Maria-1 school. Be Directeur van Gemeentewerken b: afw „zend advies uit bi., rapport dd. September 1957, nc.7/12» meuren v;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 595