Wethouder dasille heeft ook mishandeling van de wagen door Vos geconstateerd» Moedwillig wordt de auto vernield. Van Manen vervolgt met te zeggen dat hij op een dag geen tien woorden met Vos spreekt. •»ethouder Sasille vraagt aan van -^anen of hij overtuigd is dat Vos zich aanstelt of niet goed wijs is. Van Manen vindt zijn houding aanstellerij, i-erst had hij het aan het hoofd, daarna aan zijn rug en nu heeft hij het aan zijn beenen. Het is nu ongeveer een jaar dat Vos de zaak zoo tracteert. de vorige week is hij Vos met zijn vrouw tegengekomen, komende uit Hilversum, dit was tijdens zijn ziekteverlof. Het publiek spreekt schande over zijn houding en walgt van den man. de Voorzitter sluit het verhoor en dankt van ^nen voor de inlichtingen. Aldus naar waarheid opgemaakt en geteekend. de Secretaris, de Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 602