NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS <c VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 24.. september 193.7*. Tegenwoordig de Heeren 4 /isser nurgemee.st er K.ii.ae Bï.ayHL en n.J Gésiile,.../ethouaers. Secretaris ti »it •ii«*tenüuréb Afwezig Accoord De Wethouders, e Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers HÖ2t/m 1 l 9U Uitgevoerd Afd. IV: Jf Afd. 1Afd. II Afd. III feS A r'yp T v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 606