r Volg- num- Afzender of voorsteller mer 1 1 82 1 18J 1 1 84 1185 1186 Direetear van Ge- m^entewekjn Datum Korte inhoud Directeur van Ge- rr-' antewerken Bestuur van de Ver eeniging tot be st rijding der tb -cp afd.So°st Bestuur van de Ver eeniging tot b-jstr ding d-m t.b.c. afdGo-st Bestuur van den boester Bouwkring Besi-Oten w ping van d adviseert naar aanleiding van liet sciJ ven van net bestuur der Mariaschool J 15 sept.j.1. inzake pr „so^gave voor J breiding van de centrale verwarming cl goed te Keuren, uat een nieuwe isolatl om dj bestaande buisleidingen worat gebracht met luchtcelschalen voor den pr,„s van 1^7, Voorgesteld wordt j te staan, dat net werk (uitbreiding nieuwe isolatie; wordt gegund aan d: firma Huijgen en .ïessel voor een tot: bedrag van 924,=. zendt ter gcedkeuring een model van ;fet overgel formulier, te bezigen bi„ het deen aanvrage om bouwv-rgunning. vraagt een dgarage in de verpleging S* gevraagd fr^ntje Boersma, geaurende hare verpi ging in de hazcrginrichting te Gennel vanaf 1 Juli t/m 4 September 57 (661 gen a .2,= p.d. /.1^| biidrage afd.Soest ob x ƒ.0,10 6,60 diaconie Chr. Geref.Kerk te Zeist /.1C,= p.m. 20, 2m 1G5J alsmede gedurende hare verpleging in V gezin Ploov aan de Beukenlaan alnie] i over het t „dvak van 5 September t/m December 1957 (4 maanden a ƒ.40,p»| biidrage afa.oo-st 108 x ƒ.0,10 1180 diaconie Chr. J Geref.i.erk 40,JjJjJ j 1 Gö»ï vraagt en bijdrage in de kosten v&a'M pleging van Gfsbertha G.A.Reintjes ovi een tfdvak van 'j> maanden, ingaande September 1557» (91 dagen a ƒ.2,90 i'* *263,90). doet een ccpie toexomen van een aar.™ dexut-=erde ataten verzonden adres, |P in verzocht wordt het raadsbesluit j-9 September j .1. inzake verkoop J stuk gj ondsgelegen aan het verf o van de iiiddenlaante ao stduii goed te keuren. gsvragg d hen. Besl door j 16i i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 607