7'1Gö I BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen Lesloten wordt goeukeuring te hechten aan deze uitbrei ping van de centrale verwarming. het sein chcol dl voor uj rraing oq iselat worat oor der wordt iding aan ae (11 tot: (1 van c.pet overgelegde model wordt goedgekeurd loen e /■*Jc .eping W* gevraagde bijdragen worden v-rl-end :e verpF Gerinej 57 (ób| hfl Lng in p albie* t/m I ;o,= i 1 ÓC D 51 en vanI ntjes f ia na e gevraag:ae bijdrage wordt verleend HO .2,9C f' >r aanl A .val slb-iï^B op verlö® 1,hh /iJcC d hen. Besloten wordt de toezending van het origineel^ ;^s, door de Gedeputeerde otaten, af te wacnten. "w<9'Y ft, V5~<Pé. tuf/ t6>6>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 608