J.L.Kaats, Smits- Weg 8te Soest Radio-centrale "-oestdk" Bestuur dar R.k. BouwverStJos pr. te Soest. Bestuur er Maria- school verzoekt een onderzoek in te stellen ,.,n den ei naar de deugdelijkheid van het drinkwa-Bj.öe Haan, ter ten behoeve van z.n wening. H;CCI1t ->en i ll.kheid vai deelt mede, dat bij den .directeur van G meentewerken °en Aabelplan is ingedi en dat met de uitvoering van het kabW Werk op 24 dezer een aanvang zal worde] gemaakt voor wat betreft het gedeelte Kolonieweg-So-sterbergschestraat zendt antwoord op het schreven van Bui gemeester en wethouders dd. 11 -,ept.j. betreffende brandschade aan het perceel Molenstraat V.'.1.2 en deelt mede dat h bedrag der schade door de deskundigen is g-:-schat op /.?2b, Voorts verzc k het bestuur der vereeniging het beste en de voorwaarden voor de herstelling van de genoemde woning van gemeentewed te deen opmaken terw<ul het bereid is dl gunning van het wen. aan de goedkeuring] van Burgeme ster en wethouders t onuaij' werpen vraagt uitbetaling van een bedrag van 3250.= voor den aanbouw van 2 lokalen enz. aan de school. Lm Q°n Bi: Ign rappor 1 Iit voering lor cl t volgt iesloten wo laats chappi jfoorts word ten op te d |set verrich ïolenstraat :e in te angezien u: berken dd. clcicende pa csn, v/erdt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 609