-'t BESLISSING I Afdeeling en No Aanmerkingen hafl LiH-n eigenaar van net betreffende oerce^l j;.ae haan, T.Weedeztraat J8, te Soest, zal whdi *«i loci-t .n onderzoek te doen Instellen naar de deupae- |Ukheid van het drinkwater. 9 an den nirect«ur van Gemeentewegen wordt opgsdr'-j -->n sn rapport uit te brengen omtrent de w^ze waarop'ci-'j Invoering der werken plaats heeft en of gehandeld lordt volgens de bepalingen van ae betreffende vergunJ •sloten wordt de betreffende kwitantie van de brand- taatschappij te Amsterdam te onuerteekenen loert s wordt besloten aan den .directeur van Geme^nt°wer- op te dragen net bestek en de voorwaard ïnzake iLnstr °t "an d""se werkzaamheden aan perceel in te zendên?°MS M ooi- iTy. n11-1}1'o xa^ort van den directeur van Gemeen ïl~pnH Beut.1957 no.7/15 blijkt, dat ae bouw doende gevorderd is om de gevraagde uitbetaling t 'en, wordt naartoe besloten. li' i*iü Tr L a/3 x_ _l ïr J - - o. wnun 21 n ri p 33JL. */sr<9t9

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 610