v 4' v «»W«. yfoiJr. c 7u y/z b tïlte te .ng vsn mten •ekenin 3 eert (tel te vast tfi den reke- B E SLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen loten wordt aan dit verzoek niet te voldoen^ aan- xzien het College eenparig op principieels gronden van oordeel is, dat deze aangelegenheid moet worden overgelaten aan het particulier initiatie!'. T ja oescheiaen zullen den .mud ter vporlpopige vast- "fócdf. stelling worden aangeboden. sfa* vast- >r stel m wegejil ;r be - fl i gera°er'l iz9 ver-» an laat se erkman nt uueïl ■sus in| .g van Conform net voorstel van den wethouder van financiën' r 7al aan den Kaad een desoetrsffenu voorstel worden u. 'f. sedaan. 'A net College uan vooralsnog geen vr ^neia vinden op net YC/ySf verzoek van van Manen in te gaan. Deze beslissing si? s .ordt genomen in verband met de beslissing welke tert^-^c9c J zaKe is genomen in de vergadering van 21 dezer. *an den kaan ^ai een desbetreffend voorstel worden edaan ide ueH^an den Baad zal worden voorgesteld ue voorgestelde \P- dl* ah;asM wijziging in deze Verordening aan te brengen. den I k fa! t des i_ e-en -M verzoek woxut ingewilligd. ederen] e 1 «v** en t i Ij m' te gevraagde ontheffing wordt verleend. i ESE„-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 614