i i Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 11 95 1200 1 201 1 202 1 20 1204 1205 1 206 A. v .hornsveld coï resp.fonds bestr ding t.b.c. Jraag sikanders lasten. Bestuur van de Verinniging tot fcje- str^ding der t.b.j c. af cl .oo st 11v .Bed .midden- standsbank kantocjr Goest VerVr „willige Brandweer van üo< Directeur van Ge- meentewerken st Vereeniging Vrij willige brandweer van Soesterberg. Gemeente Utrecht. -lirect^ur Gemeen' tewerken Korte inhoud verzoekt toestemming tot het houden va leen collecte (bloempjesdagj vraagt een bijdrage in de xosten van jverpleging in een sanatorium van kej, G.noppen, gedurende 6 maanden. bericht de aflosbaarstelling per 20 iOctober a.s. van de 4';o obligatielee- ning Vlaaraingen 19p7« zendt net financieel verslag aer ver eeniging over het jaar 19pó in. adviseert het College inzake net on geval van u.J.v.d.Broekdeze te be richten, dat hg zeil voor eigen reke ning en zoo spoedig rpogel^k uie maat regelen moet treffen, welke noodig zi teneinde zijn werkzaamheden we-r te hei vatten. verzoekt aan den Utr.Prov.Brandweer- bond een verzoek te richten tot aanwj zing van een instructeur, ten behoeve! van het brandweercorps te Goesterbarm] d^elt mede niet bereid te z„n om net verzoek inzage terugstorting van 55,= wegens ten onrechte betaalde recognitie voor het plaatsen van pa len op de heide, in te trekken. biedt ter behandeling an -enige ver doeken om bouwvergunningvergezeld j van d' zen. nocüie;e teeKeningen en advie- j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 615