v V» 'fa /1<PS BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen i adressant wordt toestemming verleend tot net nouaen I sf-an een bloempjesdag op een nader, in overleg met den inspecteur van politie, te bepalen dag- In principe wordt besloten een bijdrage in de verple ging van patiënte te verleenen, over net resteerend gedeelte van 19p7 \9- psjx* eV M Kennisgenomen, net vrijgekomen bedrag zal voorloopie in kas worden gehouden. Je bescheiden zullen den Baad worden aangeboden. Aldus wordt besloten. (Zie notulen van 5 Cctober 1937, no 1229). Gesloten wordt aan uen Utr.Brov.nrandweerbond een zoodanig verzoek te richten. ve vraag zal thans naar voren worden gebracht of een recht tot terugbetaling niet gedeeltelijk ver jaard is op grond van het bepaalae in ue wet van j>1 vet. 1924, Ö.4Ó2 juncto art.2004 van het Burgerlijk etboek Gelet op het auvies van Bouw- en oningtoezicht nos 110, 115, bö, 114 en 111, wordt besloten as aanvra gen nos. 1/1405, 1,1400, 1/ 1 pö21/1407 en 1/1404 in te willigen. J- r cJj- 4i 4 W(i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 620