NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN5.....9.0 tober193.7 B.A«de 3ruijn en li» J»'jasill(;ttetjauudsrs. Tegenwoordig de Heeren Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, Uitgevoerd Afd. A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 622