I YicyCt. lYiJ faa/s.. J1 I Afdeeling en No E S L I S S 1 N G Aanmerkingen ..h Het college kan zien uiet het ontwerp vei*1 te Amersï enigen. 5. den'Burgemeesterwor achtdiig verleendL#^^ •oor werk* ie "betreffende overeenkomst aan te aan. \y' der 4 h e 11 sl en •iet reciit :en 3H 7° iïi laste i koers 1 Lt 3 °-J,- Ler '4 734-6^ el Jesloten wordt van dit voorkeursrecht gebruik te en de in het bezit der gemeente zijnde stukken om te 1 'P 00,-- Am31 exil ren van -.29 Sp iekt tot n voo.' net door Lens.traax| sjaheden, aan een :ig der ta r 1937- - saldi n-stichti k'A'artasJ sel ueen, dsbeslui; no.2l/?< gr ootin& an be G een vooi ntsla0e neyst 1-T.et college i Tereenigen, uitvoering overleg te kan zich met den de directeur zal met den Wethouder treden. innoud van dit scnrijvenj omtrent de opuracht de van Openbare berken in kennisgenomen.' Bét sc.rijven zal den ^aau ter Kennis*: neming '-orden aangeboden. JV Uni<?. 3esioten wordt conform he- financiën. advies van de afdeeling kenni sgenomen. A.an den Ha ad zal in zijne vergadering j i/ïocJ-f van 6 Octobar a.s. worden voorgesteld het creuiet jfo r4 toe te staan benöodigd om aan van neyst nog een uit- //fa,/// Keering te doen gelijk aan één -iaand na zijn laatste lijk genoten wachtgeld, zijnde Y° van zijn laatste lijk genoten wedde.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 628