u NOTU LE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN oyuuu.ri 193 Tegenwoordig de Heeren 4ux^; ?m.as.st,e.r U'A'ajh Bxu.üö....8ïi. ilGfl.si.11IethQ.ud.eii Secretaris k -iJ Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers I 1 2 t/m IJl.,. Uitgevoerd Afd. I: 4 Afd. II: T Afd. IIIAfd. IVL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 62