NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN _?.ru,.;n Afwezig VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST Tegenwoordig de Heeren Accoord De Burgemeester, De Wethouders, nummers Uitgevoerd Afd. I: 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 632