Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud inistex van ooci le Jiaag aie hanen, ..-en C.v.d.nonk en A. A-iesewette^ Amer foortschastx27 en 25, boesterber "ethouder Gasille Gem -ente-secreta- ris BG.v.d.Broek Klaarwaterweg 85, Soest reept de medewerking van net College in voor de inzameling van gelden ten behoeve van een kleeding-, schoeisel, en dekkingsfonds, (spaarregeling 3 steun beklagen zich ove: net lawaai, het^ej gemaakt wordt door een groot aantal I honden, die zich in een kennel '0 -vin. achter perceel Amersfoortscnestr2;. brengt onaer de aandacht, -n dra ht van d 18 Juni 1 9p7 nader te noemen b grona ge 1- en dat de over; raadsbesluit dd. P.Beekman of ui ns lastgever verkoent n an den hoen Verleng de lalmalaan-ooest er Bngweg zal me ten plaats vinden voer 21 Getob -r verzoekt het Coll 0e t< will n beslui n, dat de zolder van het Raadhuis ter beschikking staat van voor h -t opbergen vl niet meer aeger aes Heils oude kleeren enz vraagt vergunning tot het oprichten van een bakkerij en het daarin plaat sen van een Hzeren oven, in een steenen gebouw, achter net perceel tlsarwatexweg 85, kadastraal bekend gemeente boest sectie G.no.3775 voor den Commandant der Vrl,williSd Brandweer van boest en den .directeur van Gemeentewerken wordt gunstig de vies uitgebracht. ca oin 6 ci 3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 635