Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1255 1 256 Jé Vcoj zitt er Directeur van G-e- m ent-werken. stelt aan de orde van bmancsling ;s benoeming van een adjunct-commies an de 4e afdeeling t-rsecretarie op een jaarwedde van ƒ.1640,= tot -2280,= (b jaar lijksche verhoogir gen van 80 e ^nige ver biedt ter behandeling aan zoeken om bouwvergunning, vergezeld de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 643