NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN.13....9etobsr193..?. Tegenwoordig de Heeren «..V;..»..!■.i~.3.S..t*.ë.+.'..» jn jan. JL^si T T e we Secretaris .•..V Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, !e Secretaris, Bevat volgnummersl.S.5-7t/m1.2.5-&. Uitgevoerd Afd. IAfd. IIAfd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 646