It aanje ii se eren BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen i.'et uitzondering van het voorstel ten aanzien van der klerk Keintjes morden de overige voorstellen van de -ascoiïïroissie overgeno .en. ^an den Kaad zal ;orden voorgesteld tot een en ander te besluiten. Je gevraagde vrijstelling v;ordt verleend, /lA.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 648