v* JU. v //>,- j BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen lat van ds'lJe "aaja van 4".Speerstra wordt van de lijst geschrapt.I l? van de I re sc hm t f nis 1937 ssturen ig van re-| 1 'lorden ter re J .viseert ;en, zu ksi iten 01H- Overeenko..istig het advies van den Inspecteur van i:o- hitie nordt op het verzoek afwijzend beschikt. I? oNcX dl' hlp-L. iet "bijnc-BJe chef van de afdeeling financiën ordt gemachtigd itsdaw dirB^et college te vertegen oordigen. >erdaö 23 1 in een itel te richten t daarin snede van| en ei ;i teld door| in per- bek.ueü. ri jvillib, ir. v.&en. uitgebracl s 0evraagde vergunning -ordt verleend, aansciia--sloten wordt ten behoeve van de secretarie (3e af- j en con- ••êeling) een aoteta c: aan te schaffen en deze ter be-: |5cLi.....;ing te steiler, van den controleur. ..evraagde toestem h..g ordt verlsc.d. rstfees eenen, aaB'oedgekeurd wordt, ..ai de kinderen nog het loopende j c^L 1,'schooi He-er sus dus tot September a.s., de school olijven A mersf oortB^zoeuen. i Dirv .Gen| an het ot de uurt sG

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 652