NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VANl.>....ü.£i.Lo.ü.t;r... DrArdw .Bimiiyi mn B.J.&aflma, 'ietiiouders. 193 Tegenwoordig de Heeren Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummersIZ^-Qt/m12.-9&-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 658