v Af. M BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen .*an de gemeente Utrecht zal «orden den haad het voorstel zal «orden ^edaan toe te staan van f.35*-- teneinde het 5»-- te kunnen terugbetalen. medegedeeld .-at een crediet bedrag van |Aan den gemeentebode Beuzel zal de huur worden 0 jezegd tegen 1 Januari 1938» [Besloten wordt adressant te berichten dat het College uit "beauinigingsoverwegingen heeft moeten besluiten bij een andere Maatschappij de verzekering af te sluiten. besloten ordt bij de Incassobank te --vasterdam de verzekering tegen ettelijke aansprakelijkheid af sluiten voor den t-jd van één jaar. /<fS/ -alvorens verdere pogingen in het werk te stellen word besloten bij den minister van hefensie te trachten eenige zekerheid te verkrijgen omtrent de bezetting van de Legerplaats bij keist, in verband met de iislocatie van de troepen. JSSs~ 1W 1 1 O \A OlAU. Oc^tT. 1/ aJll

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 664