r- MgJ/V/£ BESLISSING Afdeelina No. en Aanmerking en liorifórm liet advies van den Inspecteur van Politie net verzoek af vijzend "beschikt. ora den 3ir.v,geui. ;erkeu ordt opg dr _en het perceel paar i aarde te schatten, alsvaarna notaris fa. mier s ali [Lorzitter van --aatscnappeli jk hulpbetoon, tot een be- ipreking o trent deze aangelegenheid zal .orden uitge- toodiurd V Jj- h(i$- Uitbrei- or jestel- enigen. ■ervce.^ing Is sloten vordt, over eenkorustito het advies van de treurnis- 1/ lsie Grondbedrijf en Uitbreidingsplan, den grond in koop v l, |.a bieden. cL let, betreffende ontwerp besluit zal den Raad ihliing varden aangeboden. -er vasu- xJj V iVnrt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 668