r 9'°f ruOi-y/ v Il'ij v jhk aJ J' BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ie va., oli tie vergun- tuin van als as- weg. de rent ad-J t J 1 )e gevraagde ver0urn A..0 vordt ^nder de gebruikelijke V* ck J' vo r :.rde.. v..rleei. bok oo dit verzoek wordt piet ingegaan, zulks mede op 1 jJ i bond van de consequenties, welke uit de inwilliging van «,y|y pen dergelijk verzoek zouden kunnen voortvloeien. Hdressante zal worden medegedeeld dat niet tob onderhand|- V cJ)> langdiens oop wordt overgegaan doch datgelijk voorbaan v> ie jaren deze boo en in het openbaar zullen .orden ver- het totlocht. ikelijk-le gevraagde vrijstelling wordt verleend. :he lie- ,a.s. in Ak. in bate tegeuoel ig op ae - Drank- isciaaAe! jedrug reiden v in van e 1straat smeente un Coi.aia van unstiu reiden 7i en eiïh lam->ankneyer wordt van de lijst geschrapt. gevraagde machtiging wordt verleend. gevraagde vergunning wordt verleend Avr..agde ver 'annina wordt verleend, 4v it 1/ ^Kr. io -/«a n r*. 7 1 n i'i r 7nl 1 fin ;-r r» c. vw iror._ £C3,&n ly1 Ou>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 670