13°5 Korte inhoud num- Afzender of voorstelier j Datum mer .2.Graai* Sciii. - isloenninci R.mbrandtln.2f Soes|i Door den Comteand&nt der Yjrijwiillge Brandweer van doest en den Dir.v.Geru. .-erken vorat gunstig advies uitgebraad beklaagt zich over den toestand der Rembrandtlaan. De -Dir.v.Ge;u. ;erken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.l8 Cct.1937 no.1244. biedt ter behandeling aan eenige verzo ken om bouwvergunningvergezeld vand noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 671