lige ij em. _e"braciit| 3 verzen 1 van BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Adressant zal "'orden medegedeeld dat van ergerlijke verwaarloozing geen sprake is, doch dat aan zijn op- werkingen aandacht zal orden geschonken. -reist op het advies van douw- en oningtoezicht da. 25 ^ct.1937 nos.122, 123, 125) 128, 129, 1,26 en 124 ordt "besloten de aanvragen nos.l/l411, 1/1412, 2/438 l/l4lö, 2/ 437 en l/l413 in te willigen en de aanvrage no1/1415 te weigeren. V 2 fin

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 672