NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST vano.q..lq.ö.s.ï:193.7 Tegenwoordig de Heeren [».Yi«aöer..,'b.iirgame.Q Secretaris Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, Bevat volgnummerst/m Uitgevoerd Afd. i 4?Afd. IIAfd. III Afd. IV V ..v.C*J J ^11 T 1 Tf JS.Qüttll0ü

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 674