Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1307 j I3O8 Schef f er I3O9 1310 ïr.ueiii. .ernen le afdeeling hoof dir-Jir .v/h Hoofd van den -^ienfe Kabels en Vereter --ü!T S ClGP -1- zendt een aanbieding van de P.U.ü.L, betreffende het verplaatsen van de lamp der straatverlichting op het punt Cssendamweg, hraamvseg, I>e kosten bedraden f.29.25* deelt nede, dat'hij peen prijs stelt 00 het verder inhuren van het aan de. Schoolnep geleden perceel, nis sectie H no.,,144. kad.be iieii biedt ter vaststelling aan het om van een aan -j.J.van Hattum, van roi- landstraat 8a, te Arnhem, te verlet ten vergunning tot het oprichten van een banketbannerij en het daarin plaatsen van een pasoven, alsmede var een amandelsrijf machine en een ei itH klutaznachinein werking gesteld door een electromotor van 1 1h. in perceo Burg.Orothestraa0 no.11, -cad.bekend sectie H no.4360. vraagt oi' en zoo ja, welke ;enschen 1 acht dienen te worden genomen bij ae leowen van kabels enz. in den nijks- weg te Soesterberg. -Je Ar.v.gem. wemen deelt medé, dat er z.i. _een •fenschen van gemeente1» ej;e bij bedoel de kabelleggi.ig in acht benoeven t' ,;orden enomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 675