/f BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen kit college kan zich met deze aanbiedin& vereenigen. Wethouder de Bruijn deelt .iede te zullen over ;egen of iet aanbrengen van een nachtlamp mogelijk is. Besloten vordt het betreffende terrein te koop te etten. ..'et ent er; ordt goedgekeurd. Conform het advies van den dir.v.gem. merken zal aan '.en hoofdingenieur bericht narden gezonden. tfïfl iJy k' HXi§.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 676