NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 3^0u_ VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN2$.....0c:tab6v193 Cjaiorgenver^aderin^ .ö..*.A.».d.e...Brüyn Tegenwoordig de Heeren Secretaris z. •- f. rt J, Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummersi.3.it/mJL.d-l.-3 Uitgevoerd Afd. IuVjAfd. IIAfd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 678