'C&»T NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VANuc.t.oiiex-193y....... vavondverbader in, ..P..f.A.*.d..6.....5xud Afd. I4?.Afd. Tegenwoordig de Heeren SeCretariS Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers1314.. t/m Uitgevoerd Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 682