Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1314 Voorzitter Vu de Raad in aijn zoojui vergadering -iet algemeene benooaigde cradiet heeft voor aanstelling van een afdeeling bevolking en he tuurbureau, ieder voor de de Voorzitter voor over t benoeming van een klerk i xcen dienst, in af achting keuring daarop van hooger een ba&oldiging van f.855 st gehouden stemmen he toegestaan klerk aan cU t registra- helft, ste; e gaan tot n tijdelij- van de goec handop -- per jaar

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 683