f/f BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen --et algemeene stemmen wordt tot klerk ter secretarie in tijdelijken dienst, met ingang van 1 November 1937 benoemd de lieer d.J.i1,Jansen, wonende te Amersfoort, thans volontair ter secretarie, alhier, op een bezol diging van f.855*Per jaar. ooros wordt in de vacature aan de afdeeling finan ciën tot klerk in vasten dienst met algemeen stemmen benoemd, de heer A.Aijzink te Amersfoort, op een jaar edde van f.855*~~ 8 jaarlijks che verhoogingen van f.95*"tot f.1615*— zulks ingaande 1 November 1937*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 684