4 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 Tegenwoordig de Heeren burgemesstej! ft «A>d 8-.ftttt.Lj -H» J-» ■■r-S-tllOUü. 63T-3» Secretaris P.C,Gr.Q.a.t.,aamemead. Afwezig 4/ Afd. IAfd. IIAfd. IIIAfd. IV L Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummerst/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 686