ty'.cdr- BESLISSING Aldeeling en No. Aanmerkingen ing der aterige- g te de in in par eringen t een aat s t kennisgenomen. /%t. }<P3J~ Gonx-orm liet advies van oen Directeur van Gemsentewericen J[\ zal aan Mevr .Langenbach een aanschr^ving worden gezon- d en HlHl adjunct- rende 19^4 t„,dens an <J D heeft .127 had op dnimum van 24 lit e r van den in het ert ■g de- e eigen- ngezien dienst- fd had, van z^n ;er nog ;en ad ■oor 1 het te ■toelage .t te rerzoe- :hikbaar iing tot Lde langs )öSt Icor den rappor- - 1 yi i. het voorstel van den Voorzitter wordt aangenomen. -Besloten woidt de gestelde voorwaarden alsnog te accep teeren en de betreffende verklaring te cndertee^enen. Aan den Directeur van Gemeentewerken zal worden medege deeld dat in den vervolge dergelijke verzoeken van het college dienen uit te gaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 68