Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1319 LTrTHruyff 132C eet. <JCv. mL ooster Ho utveen, -imstr. 2a, Soest 1321 •Ve ld a ai ghe i d s - C omi g, /a G.li.Schuy- lenburgSoest Zl322 1323 1324 H.v.d .Jout nachte gaal w. 3 6 namens he evangelisatie Geruit t' "er Ger.nerk VeuJ.van me te Soest 1325 1326 z>c. .oonneiasco .ii.as- aia te Soest .J.ïïilsson, 3uosbert.str.39> deelt mede,dat hij zich met ^estelde j«rijzigingen van de voorschriften ex art.43 der de voor- ontwerp- /oningwe alsmede met de weerlegging van de in Oediendo hes .aren in het algemeen v:al vereenigen kan. bevraagd wordt of de voorgestelde mo gelijkheid tot het verleenen van de ontheffing, "bedoeld in art. 10 sub o niet moet worden uitgebreid voor het vernieuwen, uitbreiden of veranderen van uestaaode bergplaatsen en garats.. vraagt ontheffing van de bepalingen t.a.v. de verplichte zijscheiding. en de acntergevelrooilijn, inverband ma" den bouw van een :oonhuis op perceel sectie J no.1609. Je dir.v.gern.werken brengt rapport uit bij schrijven van 27 October 1937» no.29/20. verzoekt vrij'stelling van vermakelij leidsbelasting voor een te houden feestavond op g2 en 23 Hov. a.s. Bei eventueel batig saldo zal worden aan- ge ;end om de uinstbedeelden in deze 0e„.„eente net 32érsm is a.s. een p met levensmiddelen e.a. te doen toe komen. verzoekt vergunni^g ee..er Herstcollecte vember a.s. zot het houden op 24 en 25 -"ü" deelt mede dat .aar de gebruikelijke korting wordt toe,_e „end voor de t leveren fauteuils door ïijseling's Hodelhuis H.V, te -. ersfoort. rapporteert omtrent de plannen tot de buitenplaats 1 Go- ver Kaveling van riz O gelegen aan de Vredehofstraa vraagt ontheffing van het bepaalde i'1 artikel 25» 4e lid, der Bouwverorde ning t/b van den bouw van een berg plaats, wroot 4 x u meter, achter ceel Goésterb.straai 17* Je dir.v.gem.werken tweng^ guirstlg'^ advies uit bij scnrijven van n7 ^a'c,c" oer 1;37> no.4C/l.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 691