v BESLISSING Aideeling en No. Aanmerkingen .Besloten <;ordt aan l.rl'ruyff ..ede te deden, dat et zijn opmerkingen rekening zal «orden gehouden en het geheel in handen van de commissie voor de strafveror deningen te stellen om "bericht en raad. Le aJx V Op. grond, dat het uitbreidingsplan nog niet onherroe- j gelijk is ge lorden, kan op het verzoek nog niet «orde. os schiko Op het verzoek .ordt gunstig beschikt. -P het verzoen o..i vergunning tot het houden van ^en jollecte wordt gunstig beschiktmits op .e collecte bussen duidelijk de naam van de instelling, .aarvan .e coilect*. uitgaao ..ordt vermeid. 3eslotex. o .i ae fir_.-a de led. va— -«e op -uteuils .Leveren l. x 21oer sou en y v q g s o erte van 'liiseling' a Modelhuis -.V.ue Amersfoort. L6 October 1937* ^a-n bank voor 2 personen wordt nzien. 'et College heeft met belangstelling van het rapport :ennis genoden. PcA. 1cJ°L- y .tneff ir.g norit ver le ene. oyereenkons oig hes gu. -vies van den dxr.v.ge:.., i er ken. L° bi' "ï>7.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 692