l J roor^e- ïlegen no.878 iri onder jaar 193 I jor het li en voor] .pe her-ij 1 de kosH iprivu 1 1 41al- aan hel m laa^.- I "brug I sksloot- 2ui1 .en weg. dat te- varen tH BESLISSING lidus "besloten, 3esloten in beginsel een bijdrage te verleeuen, Goedkeuring wordt verleend. Afdeeling en No. Aanmerkingen V \ha IA clM.- 1. y>cP. oA* V Hl ;rs, li- Gnuari ;reedt tuden val ;da0 te af besloten wordt aan den raad de volgende voordracht ter! cJ1^. voorziening in de vacature aan te bieden* 1. H.Bunders, Hilversum. 3' 2. J.Rebel, i^aren U*.H. Gesloten wordt afwijzend op het verzoek ou toestemming yUfJi tot het houden van deze collecte te beschikken op grond van aanwijaigingen van hoog er hand gekregen, zulks everj-^/j hffj eenkoustig het advies van den inspecteur van politie. Gesloten wordt afwijzend op het verzoen te beschikkeny^/r aangezien de Raad bij verordening deze bedragen heeft J vast, esteld. H.'-r 1sloten wordt aan H.S-iit mede te deelen, aas nes col-I zij I le^e de grond niet vil verhuren. ine k°s 3:[ .ut j e e ..eec u-B aan dal van de.H 3~3ioten wordt aan den directeur van gemeentewerken ,js is updracht te geven een plan met begrooting samen te i j.1» j stellen tot ingebruik neming van lezen wrond n hoek .aan oe' :d als m sectjj V di' *S V H

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 696