Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 134 le afdeelin^ 1344 5ir»GeaJnerIüBn 1345 Hoofd v/d Luchtbe schermingsdienst 1346 -^•^•U«van - - e i j s e -347 ?r ov.Utr.Eiectr .Hy 134 -n- .1 gevezen h ofdagent van oolitie sectie 'C nr.1619, groot 1380 M2. Gevraagd wordt of aan den dienst van i je...» erken nog opdrachten, uit dezen aankoop voortvloeiende, behooren te .03 i den gegeven. biedt ter vaststelling aan het ontwer van een aan C.2wan, bosstraat 6p> te Soest, te verleenen verdunning, tot het uitbreiden van zijn bakkerij door het bijplaatsen van een dee0kneedmachine enj| een araandelwri jfmachine in werking ge steld door een electromotor van l>j P.IC, in perceel Losstra sectie L 110.1771. 65, kad.bekend deelt mede dat H.A.Vos zonder kennisge ving van herstel aan het werk is gegaa;i| ITadat hem zulks -;as opgedragen heef t hi een _eneeskundige verklaring overgelegd vaar uit blijkt dat hij het werk wederom hervatten kan. Vanaf andag 25 ctober 1.1. is hij veder op de vuilniswagen te werk esteld. le._,t over begrooting en teekening vooi het maken van een askamer in een ge deelte van de oude ^emeehte-boerderij aan den Lai.ge Brinkwe_ Le hosten voor een eenvoudige, doch doeltreffende installatie bedragen f.240. verzoekt hem ook ._a afloop van de hem toe„ekende uitkeering op 10' i'ovember 1937> ee-- uitkeerin_ over een bepaald te willen verstrekken. tijdvak verzoekt in den vervolge alleen boomen te doen rooien door op dat gebied vak kundige -erkliede..zulks in verband -^et netstoringen, welke zijn ontstaan bij het rooien van bbomen der gemeente door werklöozen in ruil voor deze boc:- Le dir .v .gen.wérken brengt hieromtrer.v rapport uit bij schrijven dd.23 Octoten 1937, no.I272. deelt mede, dat door hem gedurende de -xaand fctober j.1. 0een inkomsten zij-- genoten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 697