v ¥^7 XfjS1 f Jjf z/?tc BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen N Ontwerp-vergunning wordt als voorde stelde vastte steldj V ns J.. Van het rapport van den directeur van gebeentenerken is kennis ueno.uen. Het plan wordt voorloopig aangehouden, in verbanc de goedkeuring van crediet. Je raad stond in aijn vergadering van 29 Ootober j.1. Ljx een bedrag van f.llê.-- toe om hem te werk te stellen.! -vföe',acht dient te worden, of dit besluit door ^edepu-iA/^. teerde staten ordt oed^ekeurd Heslo ten wordt co.JToriü het advies van den directeur van ^eaeentewerken. besloten wordt aan adressant het wachtgeld voor 1 ..aan 'it te betalen. '/ÏU.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 698