V"- I V fri V Wlï r BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Kennisgenomen /^U. rj>j- Aan Ar.de Vos zal worden gevraagd deze kosten voor zijn rekening te nemen. De directeur van gemeentewerken zal in kennis worden gesteld met liet inzicnt van de P.ü.E.M. Kennisgenomen to. S"O Conform het advies van den inspecteur van politie zal aan Docen een aanschrijving worden gezonden tot verwij dering van deze borden. V Hl/4 Op het verzoek wordt gunstig beschikt. Mitsdien zal het verlof ook gelden voor de achterzaal groot 59 M2. on- door I m Met r\on inhoud van dit schrijven zal rekening worden gehouden kennisgenomen kennisgenomenHet schrijven zal den Raad ter ving werden aangeboden. 1a w s - Kennisge- L_ aJ,J V H

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 6