/ry aaide in lening n garage O L., op egen aan nstig ad-| tober en wette- kering ige ver- ge ze ld va xezei j.den orc-f 3o nd o o Op liet verzoek ordt ^unstig beschikt. besloten -3ordt met de Incassobank 1'. /".0evestiöd te -v. sterdam een contract te dezer zake aan te gaan voo: den duur van één jaar. olet; op het advies van en Woningtoezicht dd. 3 ovember 1;37 nos.127» Hg» ^32, 135 en 43ü ordt besloten de aanvragen nos. 1.1414, 2/4-35' 2/433» 2/44O en 1/14I7 in te illi^en. p het verzoen ordt gunstig beschikt. -■

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 702