9 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN^...isloY.ember193 7 Tegenwoordig de Heeren Mr«W.»A..J.Visser ,"burgeine ester JÖ.A.de, Bruijnen H.J.Gasille,Wethouders. Secretaris J.Gè .A. Batenburg., Afwezig Afd. I/faAfd. t/m 1.3.7.7. Afd. III ..LIAfd. IV Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretarie, Bevat volgnummers 1357 Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 704